Gotika Vilniuje

Vilnius jau nuo seno buvo svarbus ekonominis, politinis ir kultūrinis Lietuvos (LDK) centras. Čia dažniausiai apsistodavo Didieji kunigaikščiai. Pas juos lankydavosi įvairūs svečiai iš tolimų šalių. Tam, kad priimtų svečius, žinoma, reikėjo didelių ir prabangių pilių, rūmų, rezidencijų. Taip pat Vilniuje daugėjo gyventojų, taigi didėjo ir statomų namų bei gatvių skaičius. Sostinė kasmet augo, plėtėsi, gražėjo. Daugėjant mieste gyventojų taip pat daugėjo ir tikinčiųjų, taigi reikėjo statyti daugiau bažnyčių.

Gotika buvo ta epocha, kuri į Lietuvą atėjo su krikščionybe ir plytų mūro technika. Taigi vienos pirmųjų krikščioniškų bažnyčių Lietuvoje ir Vilniuje buvo mūrinės gotikinės bažnyčios.

Šiame darbe svarbiausia aprašyti, kaip gotikos epochoje atrodė Vilnius, vieni ar kiti pagrindiniai sostinės objektai : pilys, svarbūs sakraliniai pastatai, svarbiausia miesto įstaiga – Rotušė; kaip atrodė ir kaip buvo planuojamos gotikinių gyvenamųjų namų patalpos.

Darbo chronologiniai rėmai yra XIV pr. – XVI a. vid., nes būtent šis laikotarpis buvo gotikos epocha Lietuvoje.

Pirmiausia trumpai aptarsiu, kas yra gotika apskritai, tada – kada ir kaip gotika atėjo į LDK. Sužinosiu, kokie gotikiniai pastatai jau buvo Vilniuje. Nupasakosiu kaip jie atrodė, kada ir kaip buvo statyti, kokios nesėkmės juos ištiko.

Savo darbu tikiuosi atsakyti į klausimą, kokį pėdsaką gotika paliko Vilniaus architektūroje, ar daug jos paminklų išliko iki mūsų dienų.

stomatologai Vilniuje