Arsenalas

Arsenalo pastatai buvo sutelkti Žemutinės pilies šiaurės rytų kampe tarp Neries, Pilies kalno ir Vilnelės žemupio. Arsenalo vietoje jau XV a. buvę gynybiniai mūrai ir stovėję gyvenamieji namai. Aleksandro Jogailaičio laikais šis arsenalas, matyt, jau buvo sunykęs, nes 1500 m. Aleksandras arsenalą perkėlė į Aukštutinę pilį, kur jis išbuvo iki 1530 metų. gaisro.

 

Žygimantas Senasis nuo pat savo valdymo pradžios (1507 m.) pradėjo statytis naują arsenalą, o gal rekonstruoti senąjį toje pačioje vietoje. Statybai vadovavo Vilniaus pilių prižiūrėtojas Ulrikas Hozijus (minimas Vilniuje 1500 – 1535 m.). Arsenalą išplėtė ir baigė statyti Žygimantas Augustas.

1600 m. T. Makovskio panoramoje senojo arsenalo pastatas, pažymėtas visai teisingai. Jis pavaizduotas kaip dviejų iškilių aukštų namas dvišlaičiu gotikiniu stogu.