Ankstyvasis Barokas

Ankstyvasis Barokas prasidėjo tiesiogiai veikiamas romos įtakos. Pirmosiose jėzuitų pastatytose bažnyčiose- minėtoje Nesvydžiaus, Vilniaus Šv. Kazimiero- buvo taikoma ankstyvojo baroko struktūra ir formos, savaip jos derintos su vietinėmis statybos tradicijomis. Iš žymesnių užsakovų buvo didysis kunigaikštis ir karalius. Nuo 1630 m. Vilniuje dirbo karaliaus dvaro  architektai. Šalia dar retų barokinių statybų tęsėsi , daugiau periferijoje ir renesansinėje manjeristinė tėkmė, kurioje tebebuvo iškiliausių gotikinių konstrukcijų ir formų: smailios angų ir apvadų arkos, kontraforsai, aukšti stogai ir kt. Ankstyvuose barokiniuose pastatuose, kaip ir italų ankstyvajame baroke, išliko kai kurių renesansinių bruožų: nesudėtingas, tektoniškas komponavimas, tiesios, fasadus horizontaliai skaidančios linijos.